CEL SZKOLENIA: 

Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu szczupłego zarządzania w organizacji oraz nabycie umiejętności   w zakresie dokonywania transformacji procesowych w biurze oraz  usługach, tak aby finalnie organizacja stała się bardziej efektywna i wydajna.