BUDOWA WŁAŚCIWYCH RELACJI W RODZINIE

Zagadnienia:

 • Osobowość dziecka
 • podstawowe rodzaje temperamentów
 • charakterystyczne cechy zachowań
 • sposoby komunikowania z każdym z temperamentów
 • podstawowe sposoby rozpoznawania osobowości
 • połączenia naturalne i uzupełniające

SKUTECZNE MOTYWOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI I ZDOLNOŚCI DZIECKA

Zagadnienia:

 • mocne i słabe strony osobowości dziecka
 • motywowanie a temperament
 • motywowanie zewnętrzne i wewnętrzne
 • wpływ emocji na motywowanie

WPŁYW EMOCJI NA NAUKĘ I ZACHOWANIE

Zagadnienia:

 • emocje ich rola i znaczenie
 • wpływ emocji na logikę
 • kręgi emocjonalne
 • emocje kluczowe
 • inteligencja emocjonalna
 • temperament jako menadżer emocji