Program szkolenia:

1. Czym jest kariera?

 • Kariera osobista i kariera zawodowa
 • Co składa się na karierę?
 • Rodzaje kariery
 • Samopoznanie i samoocena droga do planowania kariery

2. Zainteresowania - siła napędowa do działania

 • Czym są zainteresowania
 • Metody diagnozowania zainteresowań

3. Uzdolnienia – możliwości wykonywania zadań

 • Czym są uzdolnienia
 • Teoria inteligencji wielorakiej – 8 typów inteligencji
 • Inteligencja wiodąca, a predyspozycje
 • Metody diagnozowania uzdolnień

4. Plan kariery edukacyjno-zawodowej

 • Profil osobowy, a ścieżka kariery
 • Jak dopasować obszar zawodowy do profilu osobowego?
 • Obszar zawodowy i edukacja – jak wybrać optymalne rozwiązanie edukacyjne?

Szkolenie dla rodziców, pedagogów i psychologów.

TERMIN: 25.06.2016

Miejsce: Warszawa