„BHP” Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Data: 31 V 2019

Lokalizacja: WARSZAWA 

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i inni zainteresowani.

Cena: 319,00 zł/netto (w przypadku finansowania ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0 zł)

Program szkoleń

ZAPISZ SIĘ