Kurs języka migowego

Data: zjazdy soboty od 16 II do 25 V 2019

Lokalizacja: WARSZAWA 

Adresaci: Logopedzi, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani.

Cena: 819,00 zł (przy zgłoszeniu na pełen kurs)

ZAPISZ SIĘ