Odpowiedzialność prawna nauczycieli z elementami RODO

Data: 12 IV 2019

Lokalizacja: WARSZAWA 

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele i inni zainteresowani.

Cena: 299,00 zł/netto (w przypadku finansowania ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0 zł)

Program szkolenia

ZAPISZ SIĘ