Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Data:  VIII 2019

Lokalizacja: WARSZAWA 

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy i inni zainteresowani

Cena: 319,00 zł/netto (w przypadku finansowania ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0 zł)

ZAPISZ SIĘ