„STATUT w nowym ustroju szkolnym” – KONSULTACJE

Data: do ustalenia

Lokalizacja:

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele.

Cena: do ustalenia indywidualnie

ZAPISZ SIĘ