Trening Umiejętności Społecznych I i II stopień

Data: 22, 23 III 2019 r.

Lokalizacja: RADOM

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów, nauczyciele wspomagający, asystenci, pedagodzy, psycholodzy i inni zainteresowani.

Cena: 549,00 zł

ZAPISZ SIĘ