Trening Umiejętności Społecznych I i II stopień

Data: 13 II 2019 r., 20 II 2019 r.

Lokalizacja: WARSZAWA

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów, nauczyciele wspomagający, asystenci, pedagodzy, psycholodzy i inni zainteresowani.

Cena: 549,00 zł

ZAPISZ SIĘ