Trening Umiejętności Społecznych I i II stopień

Data: 18 X 2019 r., 19 X 2019 r.

Lokalizacja: WARSZAWA

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów, nauczyciele wspomagający, asystenci, pedagodzy, psycholodzy i inni zainteresowani.

Cena: 549,00 zł

ZAPISZ SIĘ