Zadania dyrektorów szkół średnich w związku ze zmianą ustroju szkolnego

Data: 27 III 2019r.

Lokalizacja: WARSZAWA

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy i inni zainteresowani.

Cena: 319,00 zł/netto (w przypadku finansowania ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0 zł)

Program szkolenia

ZAPISZ SIĘ